Autor

PRESENTATION
KONTAKTINFORMATION

STYRELSEN

SKRIFTSERIEN

AUTOR ETER

AUTOR AKT

AUTOR RETRO

LITTERÄR GESTALTNING

IDEELLA FÖRENINGEN AUTOR
c/o Helena Fagertun
Ekedalsgatan 5C
414 66 Göteborg

Autors PlusGirokonto: 40 90 54–4


Observera att Autor inte söker efter manuskript att publicera – föreningen har ingen möjlighet att vare sig läsa eller returnera inskickade manuskript.


Epost: info@autor.se