JEAN ECHENOZ
14

ROMANEN SOM PDF
KOLOFON
AUTOR ETER


En potentiell översättning av en roman
gjord under master-classen i litterär översättning
vid Litterär gestaltning, Akademin Valand, HT 2013.
      
Under ledning av Anders Bodegård och Madeleine Gustafsson.