Autor Chap

PRESENTATION
KONTAKTINFORMATION

STYRELSEN

SKRIFTSERIEN

AUTOR ETER

AUTOR AKT

AUTOR RETRO

LITTERÄR GESTALTNING

AUTOR CHAP I


Anne-Louise Bosmans, Ida Marie Hede, Jila Mossaed, Henrika Ringbom, Burcu Sahin och Sigbjørn Skåden


Poetik är läran om diktkonsten. Att skriva om att skriva är att rannsaka sina drivkrafter och sin position som författare. Det är att formulera var man befinner sig, hur man kommit dit och kanske också vart man är på väg. Det är att öppna upp kring sitt arbete och dela med sig av det till andra, både skrivande och läsande. I Autor Chap skriver sex nordiska författare om den egna praktikens tillkomst, dess förutsättningar och begär.


Omslag och grafisk form Andjeas Ejiksson och Denise Hedström
ISBN 978-91-984037-2-5